GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Bioinformática

Código:

O06M060V01201

Acrónimo:

BIO

Nome:

Bioinformática

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Máster Universitario en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables

Curso Titulación:

1

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

 

Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes na área da bioinformática.

Comprender os aspectos básicos da bioloxía molecular necesarios para entender o funcionamento do código xenético e a síntese de proteínas.

Coñecer o proceso experimental empregado cando se traballa con microarrays de ADN.

Dominar as técnicas actuais dispoñibles para a análise de expresión xenética de datos procedentes de microarrays de ADN.

Profundizar nas técnicas de análise centrado en xenes (coexpresión).

Profundizar nas técnicas de análise centrado en doentes(agrupamento e clasificación).

Coñecer as novas técnicas de minería de datos de microarrays.

Adquirir habilidades sobre o proceso de análise de expresión diferencial.

Dirección WEB:

Profesora responsable:

Laza Fidalgo, Rosalia.

Fernandez Riverola, Florentino

Guía docente :

Enlace a DocNet 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es