GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

SICUE

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois) é un programa de mobilidade español de estudantes universitarios que posibilita realizar un período de estudos noutra universidade española, con iguais garantías de recoñecemento académico e aproveitamento dos estudos realizados na súa universidade de orixe.

O intercambio baséase na confianza, a transparencia informativa, a reciprocidade e a flexibilidade entre as universidades que participan no Programa. Convócao o Ministerio de Educación, a través da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE).

Máis información na web da ORI

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es