GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Recoñecemento de créditos


Recoñecemento de Créditos para Titulacións Adaptadas ao EEES (Grao e Máster) (doc) (odt) (pdf)

Solicitude para a convalidación de materias ou de créditos de libre elección por materias cursadas en outros centros e que non teñen convalidación directa na ESEI. (doc) (odt) (pdf)

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es