GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Recoñecemento de créditos

  • Recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao EEES (Grao e Máster) (doc) (odt) (pdf)

- En caso de solicitar recoñecementos de créditos por experiencia profesional (Grao e Máster), deberase entregar tamén información referente a postos ocupados e labores desenvolvidos (doc) (odt) (pdf)

  • Solicitude para a convalidación de materias ou de créditos de libre elección por materias cursadas noutros centros e que non teñen convalidación directa na ESEI (doc) (odt) (pdf)

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es