GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Departamentos

As Escolas e Facultades encargan a docencia das súas materias aos diferentes Departamentos da Universidade, nos que se agrupa o profesorado.

Os departamentos que teñen docencia asignada na ESEI son:

Departamento de Dereito Privado

- Departamento de Estatística e Investigación Operativa

Departamento de Informática

- Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento de Matemáticas

- Departamento de Matemática Aplicada II

- Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia

- Departamento de Tecnoloxía Electrónica

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es