GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Procesos

PROCESOS ESTRATÉXICOS

DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico

DE-02 P1 Seguimento e medición

DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC)

MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e felicitacións

MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios

PROCESOS CLAVE

XESTIÓN ACADÉMICA (AC)

AC-01 Planificación da oferta académica e acceso

AC-02 Xestión do alumnado

AC-04 Xestión de títulos

DOCENCIA (DO)

DO-01 Xestión de programas formativos

DO-02 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

DO-03 Información pública e rendemento de contas

PROCESOS SOPORTE (Xestión dos recursos)

XESTIÓN DE PERSOAL (PE)

PE-01 P1 Xestión do PAS

PE-02 P1 Xestión do PDI

XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEEDORES (CO)

PA08 Xestión dos servizos

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

XD-01 P1 Control dos documentos 

XD-02 P1 Control dos rexistros 

XESTIÓN DA INFRAESTRUCTURA E CONTORNA DE TRABALLO (IA)

PA07 Xestión dos recursos materiais

Mapa de procesos

Listaxe de procedementos en vigor

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es