GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Xunta de Centro

A Xunta de Centro é o órgano colexiado de representación e de decisión do centro, cuxas funcións están establecidas nos Estatutos da Universidade de Vigo. Está composta polo director ou directora, que a preside, e polo seguinte conxunto de membros adscritos ao Centro: 

a) O equipo directivo.

b) Todo o profesorado con vinculación permanente á Universidade, que constituirá o 51% da Xunta de Centro.

c) Unha representación do persoal docente e investigador sen vinculación permanente á Universidade, que corresponderá ao 9% da Xunta de Centro. En calquera caso, polo menos o 80% corresponderá ao persoal docente e investigador con dedicación a tempo completo.

d) Unha representación do alumnado, que constituirá o 30% da Xunta de Centro.

e) Unha representación do persoal de administración e servizos, que constituirá o 10% da Xunta de Centro.

COMPOSICIÓN DA XUNTA DE CENTRO:

PROFESORADO CON VINCULACIÓN PERMANENTE

Enrique Barreiro Alonso

José Luis Barros Justo

Celso Campos Bastos

José Angel Cid Araujo

Tomás Raimundo Cotos Yáñez

Pedro Cuesta Morales

Víctor Manuel Darriba Bilbao

Emilio Faro Rivas

Florentino Fernández Riverola

Juan Francisco Gálvez Gálvez

José Baltasar García Perez-Schofield

Matías García Rivera

Ana Garriga Domínguez

Alma María Gómez Rodríguez

Juan Carlos González Moreno

Daniel González Peña

María Encarnación González Rufino

María José Lado Touriño

Rosalía Laza Fidalgo

Eva María Lorenzo Iglesias

Arturo José Méndez Penín

José Ramón Méndez Reboredo

David Nicholas Olivieri Cecchi

María Reyes Pavón Rial

Miguel Reboiro Jato

Francisco José Ribadas Pena

Javier Rodeiro Iglesias

Francisco Javier Rodríguez Martínez

José Luis Trillo Rodríguez

Xosé Antón Vila Sobrino

Manuel Vilares Ferro

PROFESORADO SEN VINCULACIÓN PERMANENTE

Miguel Ramón Díaz-Cacho Medina

Anália María García Lourenço

Silvana Gómez Meire

Lorena Otero Cerdeira

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Isabel Freire Corbal

ESTUDANTES (1º e 2º Ciclo)

Ana Abad Lorenzo

Emma Álvarez Conde

José Ángel Durán Cerviño

Emma Fariñas Cabo

Noelia García Hervella

Antonio Adrián González Pedrouzo

Silvia Horjales Rodríguez

Lucía López Arcas

Patricia Pallas Otero

Martín Puga Egea

Ana Rodríguez Rodríguez

Angel Viéitez Senra

Alejandro Vila Cid

Acordos:

2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es