GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Máster Univ. en Enxeñaría Informática

O Máster Universitario en Enxeñaría Informática pola Universidade de Vigo ten como obxectivo primordial a preparación de profesionais altamente cualificados, capaces de planificar, deseñar, dirixir, coordinar e xestionar proxectos, produtos, procesos e instalacións en todos os ámbitos da Enxeñaría Informática.

Este Máster ten unha carga docente de 90 ECTS, impártese durante tres cuadrimestres (un curso e medio), e ten tres orientacións ou intensificaciones cun elevado nivel de empleabilidade na contorna socioeconómica galega e española:

  • Investigación en Enxeñaría Informática.
  • Seguridade Informática en Sistemas e Redes.
  • Desenvolvemento de Grandes Sistemas Software.

Descrición do título

CoordinadorFrancisco Javier Rodríguez Martínez

Linguas de impartición: Castelán, galego e inglés

Data de verificación do título: 16/12/2011

Data de aprobación polo Consello de Ministros: 08/03/2013

Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia: 08/11/2012

Data de inscripción no RUCT: 08/03/2013

Data de publicación no BOE: 23/04/2013

Curso de Implantación: 2012-2013

Profesións para as que capacita o título: Enxeñeiro en Informática

Nota: A profesión non conta con atribucións profesionales, pero sí existe un marco legal de referencia sobre a profesión (Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química- BOE 4/8/2008).

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es