GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comisión Permanente

Funcións:

- Colaborar co director na xestión ordinaria e a coordinación das actividades da Escola.

- Aplicar as liñas xerais de política académica da Escola.

- Aplicar os orzamentos.

- Ordear os servizos administrativos e de asistencia á docencia e ao estudo.

- Realizar a planificación e ordenación de cursos, grupos, prazas e persoal docente e de servizos para cada exercicio, no ámbito das súas competencias.

- Elevar propostas ao pleno da Xunta de Centro e adoptar acordos sobre asuntos que lle fosen delegados.

- Pronunciarse sobre os asuntos de competencia do director ou directora que este someta á súa consideración.

 

Membros (4 PDI ámbito informático, 2 PDI ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito xurídico-social, 6 estudantes, 1 PAS)

PRESIDENTE:

Francisco Javier Rodríguez Martínez

SUBDIRECTORAS e SUBDIRECTOR:

Pedro Cuesta Morales

Rosalía Laza Fidalgo

Eva María Lorenzo Iglesias

SECRETARIO:

Arturo José Méndez Penín

COORDINADOR MÁSTER:

Xosé Antón Vila Sobrino

PDI ÁMBITO INFORMÁTICO:

Silvana Gómez Meire

Alma María Gómez Rodríguez

Juan Carlos González Moreno

Reyes Pavón Rial

PDI ÁMBITO TECNOLÓGICO:

Miguel Ramón Díaz-Cacho Medina

Matías García Rivera

PDI ÁMBITO CIENTÍFICO:

Tomás Raimundo Cotos Yáñez

PDI ÁMBITO XURÍDICO-SOCIAL:

Ana Garriga Domínguez

ESTUDANTES:

Ana Abad Lorenzo

Emma Álvarez Conde

Noelia García Hervella

Antonio Adrián González Pedrouzo

Martín Puga Egea

Alejandro Vila Cid

 

 Acordos:

2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es