GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Traballo Fin de Grao

En cumprimento co establecido no Regulamento para a Realización do Traballo Fin de Grao da Universidade de Vigo, e co título oficial do Grao en Enxeñaría Informática, os estudantes, para poder obter o título, deberán aprobar un Traballo Fin de Grao (TFG) no que se acredite a formación adquirida.

Os TFG da ESEI regúlanse polo citado Regulamento e polo Regulamento específico de TFG do Centro.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es