GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Reclamacións e suxestións

Co fin de prestar un mellor servizo aos usuarios, a ESEI procede a establecer as vías de comunicación co obxectivo de facilitar a proximidade da Escola a todas as persoas que utilizan os seus servizos, así como de dispoñer dun instrumento de mellora na súa xestión. Polo tanto, establece un sistema para a tramitación e revisión das incidencias, reclamacións e suxestións recibidas no centro segundo o procedemento PA04 do Sistema de Garantía Interno de Calidade da ESEI.

Os obxectivos son:

  • Mellorar a calidade de todas as súas actividades e servizos.
  • Satisfacer aos seus usuarios.
  • Incrementar a eficiencia dos recursos humanos e materiais.

Normativa e formularios:

  • IT01-PA04: Sistema de Atención de Incidencia-Reclamacións e Suxestións. (Normativa en .pdf)
  • IT02-PA04:Documento de Incidencia-Reclamación (.pdf) (.doc) (.odt)

Para a presentación de suxestións tamén se pode empregar o seguinte enlace: seix.uvigo.es/uv/web/qsp/ 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es