GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Módulo: DIRECCIÓN E XESTIÓN

 

12 ECTS

Planificación e Dirección de Proxectos (6 ECTS)

Contidos: Inicio, planificación, execución, seguimento, control e peche do proxecto. Xestión da integración, alcance, tempo, coste, calidade, recursos humanos, comunicacións, riscos e adquisicións. Estándares e boas prácticas de xestión de proxectos. Ferramentas de mellora da productividade.

 

Dirección e Xestión da Innovación (6 ECTS)

Contidos: Dirección estratéxica da innovación e a tecnoloxía. Sistemas e axentes que interveñen no eido da innovación. Metodoloxías, técnicas e ferramentas para a implantación e xestión da innovación. Políticas institucionais de I+D+i. Creación de empresas de base tecnolóxica.

 

Ver táboa do módulo na Memoria do Máster

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es