GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Módulo TECNOLOXÍAS INFORMÁTICAS

48 ECTS

MATERIA: REDES E SERVIZOS DE INTERNET (12 ECTS)

Deseño e Xestión Avanzada de Redes (6 ECTS)

Contidos: Entornos de rede avanzados. Conceptos avanzados de conmutación. Conceptos avanzados de enrutamento. Solución de problemas. Control e corrección de fallos.

 

Sistemas e Servizos de Internet (6 ECTS)

Contidos: Presente e futuro de estándares en Internet. Integración de sistemas. Dispositivos empotrados, móviles e ubicuos. Deseño, desenvolvemento, xestión e distribución de contidos multimedia.

 

MATERIA: ENXEÑARÍA DO COÑECEMENTO E SISTEMAS DE INFORMACIÓN (12 ECTS)

Enxeñería do Coñecemento (6 ECTS)

Contidos: Técnicas e formalismos de representación do coñecemento e razoamento en sistemas intelixentes. Metodoloxías de adquisición de coñecemento. Técnicas de aprendizaxe automático en sistemas intelixentes. Minería de datos, técnicas e metodoloxías.

 

Sistemas de Información (6 ECTS)

Contidos: Sistemas de información empresarial. Business intelligence. Novos patróns e conceptos no deseño do software. Procesos áxiles de desenvolvemento do software. Frameworks. Plataformas empresariais.

 

MATERIA: CALIDADE E SEGURIDADE EN SISTEMAS INFORMÁTICOS (12 ECTS)

Auditoría e Xestión da Seguridade (6 ECTS)

Contidos: Aspectos da seguridade: seguridade física, seguridade en redes, SS.OO. e servizos, seguridade no desenvolvemento de aplicacións. Sistemas de Xestión da Seguridade da Información (SGSI): normativas e estándares. Análises de riscos, contramedidas, planes de continxencia e recuperación ante desastres. Auditorías técnicas de seguridade e auditorías de certificación de SGSI.

 

Auditoría e Certificación de Calidade de Sistemas Informáticos (6 ECTS)

Contidos: Garantía de calidade dos sistemas software. Normas e estándares asociados á garantía de calidade en enxeñería do software. Certificación. Modelos para a mellora de procesos de desenvolvemento. Xestión, control e auditoría de calidade en sistemas informáticos.

 

MATERIA: TECNOLOXÍAS INFORMÁTICAS AVANZADAS (12 ECTS)

Computación Distribuída e de Altas Prestacións (6 ECTS)

Contidos: Supercomputación e computación grid. Clustering de servidores a nivel de sistema operativo. Clustering a nivel de servidor de aplicacións. Comunicación de procesos en clusters. Técnicas e ferramentas para a computación distribuída.

 

Sistemas Gráficos Interactivos (6 ECTS)

Contidos: Gráficos 2D e 3D. Sistemas de animación. Sistemas de interacción.

 

Ver táboa do módulo na Memoria do Máster

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es