ESEI
Universidade de Vigo
Loading

 

 
Asignación de TFGs curso 2018/2019

01.11.2018 11:44Por solicitude do alumnado e de oficio


 

Na Comisión Permanente do 31 de outubro de 2018 asignouse os TFGs solicitados polos alumnos.

Tal e como se indica no Regulamento de TFG da ESEI, no artigo 7 apartado 3.g, tamén se asignou de oficio un TFG ós alumnos que non fixeron ningunha solicitude.

Esta información pode consultarse na web na sección de Traballo Fin de Grao.
<- Back to: Inicio

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es