GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Arno Formella

Tipo:

Contratado Doutor

Departamento:

Informática

Área:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Dedicación:

Completa

Asignaturas:

Grao: Concorrencia e Distribución

Master: Ferramentas Básicas para a Investigación

Web persoal:

http://formella.webs.uvigo.es

Experiencia docente:

27 anos de experencia docente multi-lingua dando clases de teoría e prácticas nos 5 cursos da formación universitaria de enxeñeiros informáticos nas siguientes materias: Concorrencia e distribución, Teoría de autómatas e linguaxes formais, Teoría de grafos, optimización e busca, Informática gráfica, Programación básica, Programación avanzada, Fundamentos da informática e Deseño e arquitectura dos ordenadores; e participación na formación predoutoral con clases en Algoritmia avanzada, Teoría da información, e algoritmos de optimización empregando o castelán, o alemán e o inglés.

Dirección de 68 proxectos fin de carreira ou traballos fin de mestrado e 3 tesis doutorais.

Experiencia investigadora:

Investigación no ámbito da informática aplicada multi-disciplinar con aportacións de 30 artículos a revistas científicas, 50 contribucións a conferencias científicas do ámbito, e participación en 34 proxectos de investigación competitivos a nivel local, autonómico e nacional, ou como proxectos de investigación con empresas, sendo en 11 deles o investigador principal.

Desenvolvemento de diversas aplicacións software, entre outras simuladores de partículas, simuladores de propagación de ondas electromagnéticas, procesamento de imaxes con clasificación segundo a suas características, recoñecemento de padróns en imaxes, implementación do software de abordo dos pico-satélites XaTcobeo e HumSAT-demonstrator.

Experiencia profesional:

Universität des Saarlandes en  Alemania, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken en Alemania e Universidade de Vigo.

Contacto:

Despacho:

309

Teléfono:

988387030

Correo electrónico:

formella@uvigo.es

Titorías 1C:

Martes: 09:00-12:00

Titorías 2C:

Martes: 9:00-11:00, 12:30-13:30

Titorías Outros Períodos:

Martes: 09:00-12:00

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es