GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Ana Garriga Domínguez

Tipo:

Titular de Universidade

Departamento:

Dereito Privado

Área:

Filosofía do Dereito

Dedicación:

Completa

Asignaturas:

Grao: Fundamentos Éticos e Xurídicos das TIC

Web persoal:

Información non dispoñible

Experiencia docente:

Ampla experiencia docente, en titulacións de grao e postgrao, no ámbito da Teoría do Dereito, a Teoría da Xustiza e dereitos humanos e Sociedade da Información, tanto en universidades españolas como estranxeiras.

Experiencia investigadora:

Ampla experiencia investigadora nas seguintes liñas: As liberdades de información e expresión, o principio de igualdade e os dereitos sociais, dereitos fundamentais e protección do Medio, protección de datos persoais e dereitos fundamentais na Sociedade da Información.

Experiencia profesional:

Asesoría a diferentes entidades privadas e administracións públicas a través da emisión de ditames e informes técnicos sobre cuestións relacionadas coas liñas de investigación anteriores.

Contacto:

Despacho:

26 - 4ª Planta, Edificio Xurídico-Empresarial

Teléfono:

988368834

Correo electrónico:

agarriga(at)uvigo.es

Titorías 1C:

Martes: 10:00-13:00

Titorías 2C:

Martes: 10:00-13:00

Titorías Outros Períodos:

Martes: 10:00-13:00

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es