GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Juan Carlos González Moreno

Tipo:

Titular de Universidade

Departamento:

Informática

Área:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Dedicación:

Completa

Asignaturas:

Grao: Sistemas Intelixentes

Web persoal:

Información non dispoñible

Experiencia docente:

27 anos de experiencia docente (5 quinquenios) en materias de primeiro, segundo e terceiro ciclo. Nos últimos 10 anos especialmente en materias relacionadas coa Enxeñaría do Software e coa Intelixencia Artificial. 

Experiencia investigadora:

Investigador principal en múltiples proxectos internacionais, nacionais autonómicos e locales dende 1988. Múltiples e relevantes publicacións sobre: fundamentos de linguaxes de programación, programación declarativa, intelixencia artificial, enxeñaría do software, sistemas multiaxente, simulación, e-Health, e-Learning e entornos de programación.

Experiencia profesional:

TEU Interino na Facultade de Informática da UPM (04/01/1988-30/03/1992).

TEU Interino na Facultade de Matemáticas da UCM (31/03/1992-20/10/1994)

TU Interino na Facultade de Informática da UCM (21/10/1994-13/01/1998)

TU na Facultade de Informática da UCM (14/01/1998-17/08/2000)

TU na ESEI da Universidade de Vigo (18/08/2000-hoxe)

Contacto:

Despacho:

407

Teléfono:

988387014

Correo electrónico:

jcmoreno(at)uvigo.es

Titorías 1C:

Martes: 10:00-11:30
Mércores: 10:00-11:30
Xoves: 10:00-13:00

Titorías 2C:

Luns: 9:30-13:30
Mércores: 9:30-10:30
Xoves: 9:30-10:30

Titorías Outros Períodos:

Martes: 10:00-11:30
Mércores: 10:00-11:30
Xoves: 10:00-13:00

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es