GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

José Ramón Méndez Reboredo

Tipo:

Contratado Doutor

Departamento:

Informática

Área:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Dedicación:

Completa

Asignaturas:

Grao: Sistemas Operativos II

MEI: Auditoría e Xestión da Seguridade, Seguridade e Administración de Sistemas Operativos

Web persoal:

Información non dispoñible

Experiencia docente:

Impartición de máis de 1000 horas de formación ocupacional en informática, profesor deste centro dende o ano 2004 ata a actualidade. Ten participado en 3 estancias erasmus impartindo clase en centros de universidades extranxeiras. 

Experiencia investigadora:

Durante os últimos anos publicou máis de 15 artigos en distintas revistas, participou en 11 congresos, escribiu 4 libros e é autor de 1 patente. Investigador principal de 3 proxectos financiados en convocatorias competitivas e participante noutros 5 proxectos máis. Finalmente, indicar que ten participado en 7 estadías de investigación en distintos centros nacionais e internacionais. A principal área de investigación ten que ver coa detección e clasificación do correo lixo (spam).

Experiencia profesional:

Traballou en empresas, como freelance e na administración pública galega desenvolvendo tarefas de informática. As tarefas principalmente desenvolvidas teñen que ver fundamentalmente coa administración e configuración de sistemas informáticos e redes de computadores. Estas actividades alleas á Universidade de Vigo representan máis de cinco anos e medio da súa vida laboral.

Contacto:

Despacho:

408

Teléfono:

988387015

Correo electrónico:

moncho.mendez(at)uvigo.es

Titorías 1C:

Mércores: 09:00-15:00

Titorías 2C:

Xoves: 09:00-15:00

Titorías Outros Períodos:

Mércores: 9:00-15:00

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es