GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Publicación e revisión de cualificacións

 

- Documento de asistencia a revisión de probas de avaliación (doc) (odt) (pdf)

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es