GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Perfil de ingreso

 

Considérase un perfil de ingreso no referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato ou ciclo formativo de formación profesional. En concreto, as características persoais (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas, etc.) e académicas desexables que se consideran máis axeitadas para iniciar os estudos de Grao en Enxeñería Informática son as seguintes:

  • Coñecementos básicos de informática.
  • Boa base matemática, aptitude numérica.
  • Capacidade de abstración, análise, síntese, razoamento lóxico.
  • Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación.
  • Capacidade de percepción e atención.
  • Sentido da organización e o método.
  • Atención ao detalle.
  • Sentido práctico e visión espacial.
  • Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora.
  • Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es