GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Titulacións de acceso directo

 

  1. Dende Bacharelato LOGSE: Científico-Tecnolóxica, Ciencias da Saúde, Humanidades, Ciencias Sociais e Artes.                                                
  2. Dende COU: Ramas Científico-Tecnolóxica, Biosanitaria, Ciencias Sociais e Humanidades.                                                                                               
  3. Dende Ciclos Formativos de Grao Superior: Administración e Finanzas, Secretariado, Comercio Internacional, Servizos ao Consumidor, Xestión Comercial e Marketing, Xestión do Transporte, Desenvolvemento de Produtos Electrónicos, Instalacións Electrónicas, Sistemas de Regulación e Control Automáticos, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Desenvolvemento de Proxectos Mecánicos, Produción por Fundición e Pulvimetalurxia, Produción por Mecanizado, Industria Alimentaria, Administración de Sistemas Informáticos, Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas, Automoción, Mantemento Aeromecánico, Mantemento de Aviónica, Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións de Fluídos, Térmicas e de Manutención, Mantemento de Equipo Industrial, Mantemento de Montaxe de Instalacións de Edificio e Proceso e Prevención de Riscos Profesionais.

 

O acceso dos maiores de 25 anos regularase segundo o Real Decreto 743/2003, de 20 de Xuño. Ademais, a lexislación vixente regula o acceso de diferentes colectivos como titulados, discapacitados, estranxeiros, etc.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es