GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Colexios profesionais

A regulación profesional dos enxeñeiros técnicos e enxeñeiros en informática é unha antiga reivindicación da profesión, que é, xunto coa enxeñaría química a única enxeñaría que non se atopa regulada en España.

Con todo, nos últimos anos, e tras importantes mobilizacións dos profesionais e os estudantes, lográronse avances que levaron á creación de colexios profesionais na maior parte das comunidades autónomas, así como á creación do Consello Xeral de Colexios Profesionais de Enxeñeiros en Informática.

Na actualidade, en Galicia atópanse constituídos os colexios profesionais que representan aos enxeñeiros/as técnicos e enxeñeiros/as en informática:

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es