GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Fundamentos Éticos e Xurídicos das TIC

Código:

O06G150V01102

Acrónimo:

FEJ

Nome:

Fundamentos Éticos e Xurídicos das TIC

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Formación Básica

Resultados de aprendizaxe: 

Valorar as implicacións éticas e xurídicas das TIC e da sociedade da informacion e do coñecemento.

Coñecer a regulación nacional, comunitaria e  internacional do tratamento informatizado dos datos persoais.

Coñecer as iniciáticas normativas dirixidas a eliminar as barreiras existentes á expansión e uso das tecnoloxías da informacion e das comunicacións e para garantir os dereitos dos cidadáns na nova sociedade da información.

Coñecer o ordenamento xurídico en orden a promover o impulso da sociedade da información.

Asegurar a conformidade da seguridade do sistema informático á lexislacion en vigor.

Asegurar o exercicio dos dereitos da cidadanía potencialmente afectados polas TIC e promover o equilibrio de poderes nunha sociedade democrática y de dereito.

Elaborar informes, dictames e peritacións.

Elaborar documentos de seguridade.

Coñecer as esixencias do segredo profesional e outras obligacións xurídicas e a resposabilidade derivada do seu incumprimento.

Departamento:

Dereito Privado

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Garriga Domínguez, Ana

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es