GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Programación I

Código:

O06G150V01104

Acrónimo:

PROI

Nome:

Programación I

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Formación Básica

Resultados de aprendizaxe:

Adquirir as habilidades básicas para analizar un problema e conseguir desenvolver un programa nunha linguaxe de alto nivel que permita solucionalo.

Adquirir os coñecementos básicos de programación, independentes da linguaxe de programación utilizada.

Adquirir bos hábitos de programación, primando a sinxeleza e lexibilidade dos programas, así como realizando, como paso previo á programación, unha análise da solución.

Adquirir un coñecemento detallado e práctico das características e recursos da linguaxe de programación utilizada na asignatura.

Conseguir a autonomía do alumno na análise e desenvolvemento de solucións de calquera tipo de problema, de complexidade simple a intermedia, de manera que dispoña destas habilidades cando teña que programar en calquera entorno.

Empregar as ferramentas dun entorno de desenvolvemento de programación para crear e desenvolver aplicacións.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Lado Touriño, María José

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es