GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Sistemas Dixitais

Código:

O06G150V01105

Acrónimo:

SD

Nome:

Sistemas Dixitais

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Formación Básica

Resultados de aprendizaxe: 

Explicar os fundamentos físicos nos que se basea o funcionamiento dos circuítos dixitais e os periféricos, e aplicar os principios básicos da física para o deseño de instalacións informáticas.

Coñecer as técnicas básicas de análise e de deseño dos circuítos electrónicos dixitais.

Analizar e comprender o funcionamento dos circuítos dixitais que se utilizan no campo da Informática.

Obter as bases de electrónica dixital e sistemas combinacionais e secuenciais específicos para o estudo da arquitectura das computadoras.

 

Departamento:

Tecnoloxía Electrónica

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Castro Miguens, Carlos

Guía docente:

Enlace a DocNet 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es