GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Algoritmos e Estruturas de Datos I

Código:

O06G150201

Acrónimo:

AED I

Nome:

Algoritmos e Estruturas de Datos I

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Formacion Básica

Resultados de aprendizaxe:

Concebir, desenvolver e utilizar de forma eficiente os tipos de datos e estructuras máis adecuados a un problema.

Atopar solucións algorítmicas a problemas, comprendendo a idoneidade e complexidade das solucións propostas.

Determinar a complexidade en tempo e espazo de diferentes algoritmos.

Coñecer a recursividade como ferramenta de construcción de programas.

Programar aplicacións de forma robusta, correcta e eficiente tendo en conta restriccións de tempo e custo, e elixindo o paradigma e as linguaxes de programación máis axeitadas.

Coñecer novas técnicas de programación, en particular o uso da memoria dinámica e as estruturas de datos enlazadas que están na base de moitas aplicacións.

Usar as ferramentas dun entorno de desenvolvemento de programación para crear e desenvolver aplicacións.

Saber analizar, especificar e implementar estruturas de datos lineais desde a perspectiva dos TAD.

Saber resolver problemas utilizando os TAD máis apropiados.

Coñecer o funcionamento e as técnicas básicas de ordeación da información e a consulta eficiente da mesma.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Laza Fidalgo, Rosalia

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es