GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Análise Matemática

Código:

O06G150202

Acrónimo:

AM

Nome:

Análise Matemática

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Formacion Básica

Resultados de aprendizaxe:

Adquirir conceptos, procedementos e estratexias de Análise Matemática que teñan aplicación na informática.

Aplicar a Análise Matemática a problemas da informática e a problemas que poidan ser tratados por vía computacional.

Entender o razoamento matemático para ler, comprender e construir argumentos matemáticos.

Saber usar de forma apropiada teorías, procedementos e ferramentas matemáticos no desenvolvemento profesional.

Saber prolongar as teorías de base ata as aplicacións que lle interesen.

Saber empregar e interpretar ferramentas de software matemático.

Desenvolver capacidades para determinar os requisitos que condicionan a posibilidade de encontrar solucións a problemas concretos.

Identificar e analizar criterios e especificacións axeitados a problemas concretos.

Saber buscar solucións algorítmicas aos problemas que se teñan formulado e valorar a idoneidade das respostas.

Ter iniciativa para propoñer alternativas a solucións xa atopadas.

Obter habilidades de aprendizaxe precisas para estudos posteriores.

Argumentar e xustificar lóxicamente opinións e decisións.

Ser capaz de comunicar con efectividade ideas e proxectos.

Departamento:

Matemáticas

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Cid Araújo, José Ángel

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es