GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Arquitectura de Computadoras I

Código:

O06G150V01203

Acrónimo:

AC I

Nome:

Arquitectura de Computadoras I

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Formacion Básica

Resultados de aprendizaxe: 

Comprender o funcionamento dunha computadora sinxela.

Saber deseñar unha computadora sinxela a partir de compoñentes simples (módulos de memoria, rexistros, unidades aritmético-lóxicas, unidades de control, módulo de entrada saída, periféricos).

Comprender a linguaxe máquina e ensamblador, a estrutura interna e como se executan as instrucións dunha computadora sinxela real.

Familiarización coa arquitectura dos computadores comerciais.

 

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Trillo Rodríguez, Jose Luis

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es