GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Administración da Tecnoloxía e a Empresa

Código:

O06G150204

Acrónimo:

ATE

Nome:

Administración da Tecnoloxía e a Empresa

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grado en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Formacion Básica

Resultados de aprendizaxe:

 

Coñecer os conceptos básicos da economía.

Entender que é unha empresa e como se organiza.

Coñecer as características dos sistemas de información baseados en TIC que dan soporte aos procesos empresariais das distintas áreas dunha organización e entender os seus beneficios.

Ser capaz de tomar decisións estratéxicas acerca da implantación das TIC na organización. 

Establecer directrices sobre métricas e indicadores que permitirán á dirección da empresa a avaliación e o seguimento dos  sistemas informáticos.

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Barros Justo, José Luis

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es