GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Programación II

Código:

O06G150V01205

Acrónimo:

PRO II

Nome:

Programación II

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Formación Básica

Resultados de aprendizaxe:

Coñecer amplamente a linguaxe de programación orientada a obxectos de maior utilidade para a industria na actualidade.

Coñecer amplamente o proceso de desenvolvemento asociado a un proxecto de complexidade básica realizado mediante programación orientada a obxectos.

Desenvolver software de calidade aplicando os fundamentos do paradigma de orientación a obxectos.

Dominar a comunicación dentro do grupo de traballo, e a capacidade de iniciativa e de toma de decisións no traballo realizado.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Cuesta Morales, Pedro

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es