GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Algoritmos e Estructuras de Datos II

Código:

O06G150302

Acrónimo:

AED II

Nome:

Algoritmos e Estruturas de Datos II

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Formacion Básica

Resultados de aprendizaxe: 

Saber analizar, especificar e implementar as estruturas de datos e as coleccións non lineais desde a perspectiva dos TAD.

Saber resolver problemas utilizando a estrutura de datos non lineal máis apropiada, en función dos recursos necesarios (tempo de execución,
espazo requerido, etc.)

Capacitar ao alumno para a resolución de problemas utilizando esquemas algorítmicos básicos.

Saber que os esquemas algorítmicos se consideran unha metodoloxía na cal se deben seguir procesos sistemáticos para alcanzar os obxectivos de resolución de problemas.

Usar as ferramentas dun entorno de desenvolvemento de programación para crear e desenvolver aplicacións.

Programar aplicacións de forma robusta, correcta e eficiente tendo en conta restriccións de tempo e custo, e elixindo o paradigma e as linguaxes de programación máis axeitadas.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Pavón Rial, María Reyes

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es