GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Enxeñaría do Software I

Código:

O06G150V01304

Acrónimo:

IS I

Nome:

Enxeñaría do Software I

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Coñecer e comprender as principais características das actividades que compoñen o ciclo de vida do software.

Comprender a importancia de utilizar un enfoque de enxeñaría no desenvolvemento de software de calidade.

Realizar satisfactoriamente as actividades propias da enxeñaría de requerimentos.

Especificar e modelar os requerimentos formulados polos usuarios.

Utilizar adecuadamente a notación UML para realizar o modelado dun sistema software.

Utilizar adecuadamente unha ferramenta CASE nas actividades de análise e especificación do software.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Barreiro Alonso, Enrique

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es