GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Sistemas Operativos I

Código:

O06G150V01305

Acrónimo:

SO I

Nome:

Sistemas Operativos I

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Xustificar e dar a coñecer a función do Sistema Operativo dentro do software dun sistema informático.

Dar a coñecer os conceptos, abstraccións básicas e principios de deseño dos Sistemas Operativos.

Capacitar ao alumno para identificar os principais compoñentes dun Sistema Operativo, recoñecer as súas funcións e as interrelacións entre os mesmos.

Desenvolver no alumno a capacidade de avaliar as implicacións das distintas alternativas de deseño dun Sistema Operativo.

Capacitar ao alumno para utilizar os servizos dun Sistema Operativo.

Dotar ao alumno dos coñecementos suficientes sobre o funcionamento e a utilización dalgúns Sistemas Operativos reais relevantes.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

González Rufino, María Encarnación

Guía docente:

Enlace a DocNet 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es