GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Arquitecturas Paralelas I

Código:

O06G150V01401

Acrónimo:

AP

Nome:

Arquitectura Paralelas

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Estudar o sistema actual e analizar e idear mellores medios para levar a cabo os mesmos obxectivos ou outros adicionais.

Comprensión das técnicas de paralelismo e concorrencia que emplean os procesadores co obxectivo de reducir os tempos de execución.

Comprensión das súas limitacións.

Capacitación para efectuar medidas do rendemento dun procesador ao executar un programa.

Avaliar os riscos asociados aos sistemas informáticos e establecer as orientacións e directrices para mitigalos.

Analizar os proxectos e as necesidades, e propoñer solucións no plano técnico, humano e financeiro.

Deseñar solucións informáticas relacionadas con cambios nos sistemas existentes ou con novos sistemas.

Propoñer solucións de mellora e controlar a posta en marcha.

 

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

García Rivera, Matías

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es