GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Bases de Datos I

Código:

O06G150V01402

Acrónimo:

BD I

Nome:

Bases de Datos I

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Coñecer as vantaxes das BD fronte a outras estruturas de datos.

Coñecer as fases do proceso de creación dunha base de datos.

Coñecer as características do modelo relacional.

Saber usar linguaxes de consulta e manipulación asociados ao modelo relacional.

Saber usar ferramentas de consulta e manipulación de base de datos.

Coñecer os conceptos básicos de transacción.

Saber deseñar unha base de datos partindo dun conxunto de requisitos previos.

Ser capaz de transformar un modelo conceptual nun modelo lóxico.

Saber xestionar a información almacenada nunha base de datos relacional.

Ser capaz de detectar problemas que poidan xuedir durante o deseño lóxico o en bases de datos existentes, e ser capaz de aportar solucións.

Tomar decisións ligadas ao correcto deseño dunha base de datos.

Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.

 

Departamento:

Informatica

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Gálvez Gálvez, Juan Francisco

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es