GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Enxeñaría do Software II

Código:

O06G150V01403

Acrónimo:

IS II

Nome:

Enxeñaría do Software II

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Periodo:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Coñecer os principios básicos do proceso de desenvolvemento de sistemas software desde unha perspectiva moderna.

Coñecer e utilizar as técnicas dispoñibles para o desenvolvemento de sistemas complexos.

Coñecer e utilizar as técnicas dispoñibles para o desenvolvemento de sistemas lixeiros.

Deseñar  aplicacións software baseadas en técnicas e tecnoloxías de orientación a obxectos que involucren a utilización de compoñentes software, ferramentas CASE de desenvolvemento visual e ciclos de vida iterativos e incrementais guiados polo control de riscos.

Comprender e considerar en todo o proceso de desenvolvemento de sistemas a reutilización dos fragmentos definidos.

Incorporar a garantía de control de calidade baseado en probas a todo o proceso de desenvolvemento.

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Méndez Penín, Arturo José

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es