GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Redes de Computadoras I

Código:

O06G150V01404

Acrónimo:

RC I

Nome:

Redes de Computadoras I

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigattoria

Resultados de aprendizaxe: 

Xestionar e coñecer a operativa asociada ás redes de computadoras na actualidade.

Realizar o deseño integral dunha rede de computadoras a nivel físico e lóxico. Asegurar a coherencia e a adaptación ás necesidades actuais e futuras das organizacións.

Administrar unha rede de computadoras, interpretando o seu deseño e estrutura e detectar os puntos débiles da mesma desde o punto de vista da seguridade e da operatividade.

Xestionar a seguridade da rede co fin de protexer equipos e datos pero garantindo a accesibilidade dos usuarios.

Asegurar o bo funcionamento da rede e a existencia de dispositivos de respaldo.

Asumir a responsabilidade da protección da información.

Coñecer os últimos avances relacionados coas redes de comunicación.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Gómez Meire, Silvana

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es