GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Sistemas Operativos II

Código:

O06G150V01405

Acrónimo:

SO II

Nome:

Sistemas Operativos II

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatorio

Resultados de aprendizaxe:

Xestionar e coñecer a operativa asociada á administración de sistemas operativos actuais.

Realizar a instalación dun sistema operativo, con particular atención a requisitos de hardware e configuración óptima de servizos.

Coñecer o entorno de comandos e programación que ofrece o sistema operativo para que se poidan realizar tarefas básicas.

Xestionar as autorizacións de acceso para os usuarios e grupos aos servizos dun sistema operativo.

Realizar a configuración do kernel do sistema operativo, incluíndo a instalación e xestión de dispositivos de hardware, sistemas de ficheiros,
configuración de módulos dinámicos, e configuración do sistema.

Asegurar o bo funcionamento do sistema e facer un seguimento da utilización dos usuarios e recursos a través de monitorización.

Realizar instalacións de redes e servizos máis destacadas, incluíndo servizos de nombre, servizos de internet, servidores de web, servidores de correo, servidores de disco distribuídos, servizos de autentificación e a instalación de firewalls.

Saber como xestionar a seguridade de servidores en rede.

Coñecer os últimos avances relacionados con sistemas operativos.

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Vila Sobrino, Xose Antón

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es