GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Bases de Datos II

Código:

O06G150V01501

Acrónimo:

BD II

Nome:

Bases de Datos II

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

 

Xestionar e coñecer a operativa asociada ás bases de datos e aos SGBD máis expandidos na actualidade.

Realizar o deseño completo dunha base de datos relacional (incluso a nivel físico). Asegurar a coherencia e a adaptación ás necesidades das organizacións.

Administrar un sistema de bases de datos, interpretando o seu deseño e estrutura, e realizando a adaptación do modelo aos requerimentos do sistema xestor de bases de datos, así como a configuración e administración do mesmo a nivel físico e lóxico, a fin de asegurar a integridade, dispoñibilidade e confidencialidade da información almacenada.

Xestionar as autorizacións de acceso para os usuarios.

Asegurar o bo funcionamento da base de datos e facer un seguimento da utilización dos usuarios a través das tarefas de mirroring, tunning e desdoblamento.

Asumir a responsabilidade da integración dos datos e da existencia de back-ups.

Estimar volumes das estruturas de datos, definindo mecanismos de migración e carga inicial de datos.

Coñecer os últimos avances relacionados con bases de datos.

 

Departamento:

Informatica

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesora responsable:

Lorenzo Iglesias, Eva María

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es