GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Hardware de Aplicación Específica

Código:

O06G150V01502

Acrónimo:

HAE

Nome:

Hardware de Aplicación Específica

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Vixilar, analizar e recoller posibilidades tecnolóxicas existentes para o desenvolvemento de software e hardware, e ser capaz de seleccionar a máis adecuada.

Dar solución a problemas de integración en función das estratexias, estándares e tecnoloxías dispoñibles.

Estudar o sistema actual e analizar e idear mellores medios para levar a cabo os mesmos obxectivos ou outros adicionais.

Seleccionar a plataforma hardware e software máis adecuadas para unha aplicación de tempo real.

Analizar o funcionamento dun computador sinxelo e escribir programas simples na súa linguaxe máquina.

Establecer os obxectivos dos sistemas informáticos, realizar a súa análisis, o seu deseño e o seu mantemento.

Instalar, configurar e administrar sistemas hardware, de comunicacións, software de base e aplicacións de usuario.

Participar no deseño de novos sistemas informáticos como consecuencia da informatización de áreas da empresa que utilizan métodos e procesos manuais para o desenvolvemento das súas tarefas.

Analizar os proxectos e as necesidades, e propoñer solucións no plano técnico, humano e financeiro.

Deseñar solucións informáticas relacionadas con cambios nos sistemas existentes ou con novos sistemas.

Propoñer solucións de mellora e controlar a posta en marcha.

 

Departamento:

Tecnoloxía Electrónica

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Castro Miguens, Carlos

Guía docente:

Enlace a DocNet 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es