GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Interfaces de Usuario

Código:

O06G150V01503

Acrónimo:

IU

Nome:

Interfaces de Usuario

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Avaliar interfaces de usuario usando técnicas de observación de usuario e avaliación heurística.

Construír e dirixir experimentos formais para avaliar hipóteses de empregabilidade.

Aplicar os principios das tecnoloxías avanzadas de comunicación e as técnicas de interacción home-máquina (HCI) ao deseño e
implementación de solucións baseadas en TI, integrándoas no entorno de usuario.

Definir, describir e especificar interfaces de usuario e relacionalas coas características específicas dos procesos e os sistemas informáticos.

Comprender, especificar e aplicar os procesos mentais dos usuarios á definición de interfaces home-máquina.

Recoñecer, identificar e definir características físicas e cognitivas dos usuarios de sistemas software.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Rodeiro Iglesias, Javier

Guía docente:

Enlace a DocNet 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es