GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Redes de Computadoras II

Código:

O06G150V01505

Acrónimo:

RC II

Nome:

Redes de Computadoras II

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

Coñecer a estrutura das redes troncais de datos de área extensa.

Diferenciar tecnoloxías de conmutación de circuitos de tecnoloxías de conmutación de paquetes.

Administrar de forma básica topoloxías de rede de área extensa.

Coñecer os servizos de rede ofrecidos polas redes de área extensa.

Dimensionar adecuadamente os parámetros fundamentas dunha rede para o cumprimento de requisitos de aplicacións e servizos para os que estaría deseñada.

Dispoñer de coñecementos e criterios para a elección de tecnoloxías de acceso ás redes troncais de Internet, para a dispoñibilidade de servizos que Internet ofrece ás organizacións e usuarios.

Identificar o protocolo IP como protocolo de interconexión de redes, independentemente da súa tecnoloxía troncal.

Coñecer os distintos dispositivos necesarios para a interconexión de redes de diferentes tecnoloxías.

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

García Rivera, Matías

Guía docente:

Enlace a DocNet 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es