GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Centros de Datos

Código:

O06G150V01601

Acrónimo:

CDA

Nome:

Centros de Datos

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

Poñer en marcha os procedementos de proba e de control de calidade conforme á lexislación e normativa vixentes.

Asegurar o bo funcionamento físico dos sistemas informáticos implementando políticas de seguridade.

Vixilar, analizar e recoller posibilidades tecnolóxicas existentes para o desenvolvemento de software e hardware, e ser capaz de seleccionar a máis adecuada.

Dar solución a problemas de integración en función das estratexias, estándares e tecnoloxías dispoñibles.

Estudar o sistema actual e analizar e idear mellores medios para levar a cabo os mesmos obxectivos ou outros adicionais.

Avaliar os riscos asociados aos sistemas informáticos e establecer as orientacións e directrices para mitigalos.

Establecer os obxectivos dos sistemas informáticos, realizar a súa análise,  o seu deseño e o seu mantemento.

Formular o prego de condicións técnicas dunha instalación informática de tamaño medio, contemplando as necesidades de alimentación, refrixeración, suelo técnico, conservación e seguridade, de acordo a normativas.

Deseñar a política de hardware respecto a adquisicións, sustitucións, etc

Participar no deseño de novos sistemas informáticos como consecuencia da informatización de áreas da empresa que utilizan métodos e procesos manuais para o desenvolvemento das súas tarefas.

Deseñar solucións informáticas relacionadas con cambios nos sistemas existentes ou con novos sistemas.

Propoñer solucións de mellora e controlar a posta en marcha.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Ribadas Pena, Francisco José

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es