GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Dirección e Xestión de Proxectos

Código:

O06G150V01603

Acrónimo:

DGP

Nome:

Dirección e Xestión de Proxectos

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

Planificar o desenvolvemento dun proxecto informático (fitos, viabilidade, riscos, tarefas, recursos, formalización, elección de metodoloxías, etc...).

Planificar e xestionar os recursos humanos, económicos, técnicos, etc.; en particular nun equipo de traballo.

Estimar de forma efectiva custos para un proxecto utilizando diferentes técnicas.

Controlar e facer o seguimento de prazos, orzamentos, custos, inversións e indicadores de calidade.

Controlar e xestionar o desenvolvemento do proxecto informático.

Supervisar, controlar e dar validez aos procesos de desenvolvemento.

Utilizar ferramentas informáticas de soporte á xestión de proxectos de software.

Medir o progreso e a productividade do proxecto.

Coñecer os estándares na xestión de proxectos.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Campos Bastos, Celsos

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es