GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Sistemas Intelixentes

Código:

O06G150V01605

Acrónimo:

SI

Nome:

Sistemas Intelixentes

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender as principais características dos problemas aos que dar unha solución baseada en técnicas de Intelixencia Artificial.

Realizar satisfactoriamente as actividades propias da resolución de problemas en IA.

Especificar e modelar, usando métodos de representación do coñecemento, un problema.

Coñecer os formalismos lóxicos e estruturados necesarios para a representación do coñecemento.

Coñecer e saber utilizar linguaxes declarativas para a resolución de problemas de IA.

Coñecer os problemas e solucións asociados á planificación de robots.

Entender a problemática asociada á aprendizaxe automática e as técnicas de solución máis adecuadas.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

González Moreno, Juan Carlos

Guía docente:

Enlace a DocNet 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es