GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Aprendizaxe Baseada en Proxectos

Código:

O06G150V01701

Acrónimo:

ABP

Nome:

Aprendizaxe Baseada en Proxectos

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

 

Búsqueda, ordeación e estruturación de información sobre calquera tema.

Traballo en equipo asumindo distintos roles: participar, liderar, animar, etc.

Identificación e acotamento de problemas, propoñendo alternativas de solución, razoando científica e tecnicamente a solución adoptada.

Elaboración de memorias de pequenos proxectos de diferente índole.

Deseño de prototipos, programas de simulación, etc, segundo especificacións.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Cuesta Morales, Pedro

Guia docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es