GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Técnicas de Comunicación e Liderado

Código:

O06G150V01801

Acrónimo:

TCL

Nome:

Técnicas de Comunicación e Liderado

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

 

Traballo en equipo asumindo distintos roles: participar, liderar, animar, etc.

Desenvolver habilidades directivas relacionadas coa dirección de persoas e equipos multidisciplinares.

 

Departamento:

Organización de Empresas e Mercadotecnia

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Trinidad Domínguez Vila

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es