GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Aplicacións con Linguaxes de Script

Código:

O06G150941

Acrónimo:

ALS

Nome:

Aplicacións con Linguaxes de Script

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:  

 

Desenvolver todo tipo de software de aplicación a través de todas as fases.

Coñecer as ferramentas de planificación e control para o desenvolvemento colaborativo dun proxecto informático.

Coñecer métodos prácticos para a especificación de todos os compoñentes durante o desenvolvemento dun paquete software.

Coñecer as técnicas dispoñibles para a integración de software.

Coñecer métodos e estándares para o desenvolvemento, verificación e mantemento dunha aplicación integrada.

Ser capaz de aplicar as técnicas de enxeñaría do  software para obter aplicacións de gran calidade e coas funcionalidades solicitadas polo usuario considerando o sistema como un conxunto de aplicacións.

Traballar como parte dun equipo que desenvolve proxectos software compostos de varias fases e fitos de control.

Presentar de forma adecuada a documentación dun proxecto a cada unha das persoas implicadas no desenvolvemento do meso: analistas, deseñadores, programadores e clientes.

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

García Perez-Schofiel, José Baltasar

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es