GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Procesos Software

Código:

O06G150V01918

Acrónimo:

PS

Nome:

Procesos Software

Centro:

Escola Superior deEnxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

Xestionar e coñecer as necesidades de planificar o proceso de desenvolvemento de aplicacións software.

Minimizar o risco no desenvolvemento de aplicacións software seleccionando o mellor proceso.

Mellorar a xestión dos recursos humanos, técnicos e sistémicos necesarios para o desenvolvemento de software en función do dominio das aplicacións.

Garantir en todo momento o bo funcionamento das partes da aplicación non extendidas ou modificadas.

Asumir a responsabilidade da integración entre compoñentes antigas e novas.

Coñecer os últimos avances relacionados coa reenxeñaría de software.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

Profesor responsable:

Guía docente:


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es