GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Desevolvemento de Aplicacións para Internet

Código:

O06G150V01920

Acrónimo:

DAI

Nome:

Desevolvemento de Aplicacións para Internet

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñería Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

 

Manexar distintos entornos de desenvolvemento para a construción de aplicacións para Internet.

Coñecer os distintos protocolos de transporte e aplicación utilizados en Internet.

Asegurar o bo funcionamento das aplicacións desenvolvidas.

Realizar o deseño completo dos requerimentos dunha aplicación que utilice recursos en Internet.

Xestionar de forma adecuada as capacidades multifío dos programas e o acceso a grandes bases de datos.

Asumir a responsabilidade da integridade da información e o acceso non autorizado á mesma.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Reboiro Jato, Miguel

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es